چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1388

چه لطفی می مونه برای میرزا قاسمی ای که بادمجانش بجای ذغال روی گاز کباب شده،فقط یک قاشق روغن توش استفاده شده و بخاطر جلوگیری از افت فشارهای مداوم خورنده گرامی سیرش کم شده؟!

.....

حمل بر خود ستایی نکنید اما با همه اینها خوشمزه شد! ;)