یکشنبه 24 آبان‌ماه سال 1388

این هفته قرار است یک عالمه ظرف و کتاب و لباس و وسیله و خرده‌ریز برود توی کارتنهای متعدد و بعد از طی یک مسافت چند دقیقه‌ای دوباره بیرون بیاید و چیده شود!

و البته بنا بر این است سایر برنامه‌های زندگی هم با سماجت دنبال شوند.پس فعلا ما رفتیم تا بعد!

هفته بعد می‌بینمتان،در خانه جدید!

پ.ن:اسباب‌کشی هر چقدر کار سختی باشد اما باعث می‌شود یک عالم آشغال بی‌مصرف که معلوم نیست چرا در خانه انبار شده‌‌اند تصفیه شوند و خانه‌زندگی احساس سبک باری کند!