چهارشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1387

میون شوخی ها و سرگرمی هایی که بین دوستان جمع شده در Facebook رد و بدل می شه این عکس(هفت سین فمینیستی) بعنوان عیدی بدستم رسید.

و خدا می دونه چقدر دلم گرفت،وقتی بهم یاد آوری شد در سرزمین مادری ام چه حقوق ابتدایی و اولیه ای رو بعنوان یک زن از دست دادم.