پنج‌شنبه 10 بهمن‌ماه سال 1387

امشب با اوم‌،ساز خارق العاده بوداییان تبت و نوای سحرآمیزش که منو به دنیایی توصیف نشدنی برد،تموم شد.

.....

مهمون هایی داشتیم که با اوم و تنبور،و با حضور به موقع شون شب پر استرس ما رو التیام بخشیدند.

.....

فکر کنم جاری دار شدم،البته منطورم عروسی نیست فقط اینکه جاریم انتخاب شده!اوضاع و مشاهدات چنین می نماید!

.....

پ.ن:یکی نیست بگه تو این اوضاع آشفته (بگیر و ببند با صابخونه!) این دیگه چه پستیه!