چهارشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1387

همیشه اولین ها در زندگی مهم و بیادماندنی هستند و لذت نابی دارند:اولین روز مدرسه،اولین نمره 20،اولین روز بلوغ،اولین دیدار عاشقانه،اولین بوسه و...

امروز یک اولین دیگه تو زندگی من روی داد،البته نه به شاعرانگی اونایی که گفتم،ولی بهرحال برای من مهمه چون یک گام مهم دیگه است برای روی پای خودم ایستادن و مستقل بودن...

امروز اولین حقوق زندگیم رو گرفتم،هرچند دیر اتفاق افتاد اما خوشحالم و خدا رو شکر می کنم.

کسانی هستند که امروز دوست دارم ازشون تشکر کنم، اول ایوب که مشوق و همراهم بود،استادم خانوم "ر" که با فرزانگی و بیان خوبش باعث شد خوب یاد بگیرم و تو مسیر درست باشم.

دایی عزیزم که راهنمای بینظیری بود و با دوره کارآموزی که پیشش بودم خیلی چیزها یاد گرفتم.

دوستای خوبم خانوم "م" و آقای "د" که این فرصت کار رو برام پیدا کردن...

از همه ممنونم.

راستی یادتونه اولین حقوقتون رو چیکار کردید؟