یکشنبه 15 شهریور‌ماه سال 1388

مامان من یک گلکار خبره است با دستهای سبز سبز!قبلا که حیاط داشت دریایی از گلهای مختلف و سبزیجات متنوع از سبزی خوردن بگیر تا گوجه و بادمجون و فلفل و ...پرورش میداد و الان یه بالکن غرق از گلدونهای مختلف ساخته.

اما من انگار به این مادر نرفته بودم!هر گلدانی به خانه ما میرسید در اسرع وقت خشک و نابود میشد.

اما مدتی است دستهای منم سبز شده و تونستم یک گلدان مرده رو دوباره زنده کنم و بقیه گلدانها رو هم شاداب،لذتی دارد بینهایت.

این عکس جوانه تازه گیاهی است که مدتها مرده بود:

و این عکس هم قد گیاه را نشان می دهد تا متوجه خشکی کاملش بشوید و ببینیدبرای این گیاه آپارتمانی اتفاقی مثا جوانه زدن درختهای زمستانی در بهارافتاده: