یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1388

این روزها آن طور نیستند که دوست دارم بگذرند،پرم از دل نگرانی...بهار نیست و آفتاب ندارد،حوصله چراغ روشن کردن و گپ زدن هم ندارم...دوست دارم تنها باشم.

فقط دلم می خواهد دراز بکشم زیر پتو و قصه بخوانم و یا به روزهای بچگیم فکر کنم،نهایتش خیلی جدی بشوم و به انتقادات وارده ام فکر کنم و غصه بخورم...

کاش زودتر این حال و هوا بگدرد و بهار بیاید .

.....

پ.ن:تازگی فهمیده ام دستم هیچ نمک ندارد!