دوشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1388
در تمام این بیست و هشت سال بیاد ندارم به این شدت سرما خورده باشم.
از دوشنبه گذشته دوبار بخاطر افت فشار زیر سرم رفتم  چند شب از شدت سرفه تقریبا نخوابیدم یک عالمه قرص و شربت و آمپول و سوپ و لیموشیرین و چهار تخمه و ...وارد این بدن کرده ام اما باز امروز صبح با گلودرد بیدار شدم!
به نظر میرسه باید فعلا با این ویروس/باکتری کنار بیام و زندگی رو با هم ادامه بدیم!
کاملا جدی بگیرید که سلامتی بزرگترین نعمت است!