پنج‌شنبه 27 فروردین‌ماه سال 1388

از امروز تا ۱ ماه دیگه من از جام تکون نمی خورم تا یه تکونی بخودم داده باشم !و این یک ماه اتلاف وقت که مریضی چند روز اخیر کاملش کرد رو جبران کنم.

هیج جا نخواهم رفت و همه فوق برنامه ها تعطیل...