جمعه 26 مهر‌ماه سال 1387

اومدم بگم که متابولیک رو هم دیروز دیدم.کار بسیار متفاوتی است.از ورود ما به سالن گرفته که کارگردان از دم در با بروشور به استقبال آمده بود و قبل از شروع صحبت کرد تا خود تئاتر که تفکر برانگیز و متفاوت بود.

دارم در موردش چیزهایی با کمک خواهرم یاد می گیرم،که این روزها با رشته جدیدش تمام وقتش برای همین مسائله.اگر تونستم جمع و جورش کنم اینجا می نویسم.

.....

شما هیچ کدام تجربه ای برای استفاده مفید از اوقاتی که در ترافیک تلف می کنید ندارید؟ شاید خنده دار به نظر برسه اما اخیرا یکی از مسائلی که ذهنم دائم باهاش کلنجار می ره معضل ترافیک تهرانه.

بزودی دربارش مفصل می نویسم.

.....

برمی گردم.